Đóng trần thạch cao tại quận 3 /lh 0966486057

Đóng trần thạch cao tại quận 3 /lh 0966486057 Đóng trần thạch cao tại quận 3 /lh 0966486057
Đóng trần thạch cao tại quận 3 /lh 0966486057 phạm gia phát chuyên nhận thi công tất cả các hạng mục về thạch cao,làm mới sửa chữa thạch cao...?