Đóng trần thạch cao tại an sương

Đóng trần thạch cao tại an sương Đóng trần thạch cao tại an sương
Đóng trần thạch cao tại an sương, Nhận thi công các hạng mục về thạch cao.đóng trần thạch cao , vách thạch cao nhà ở dân dụng ,văn phòng ,nhà phố...?